Personligt medlemskab

Personligt medlemskab

     Vi har brug for dig

Alle har brug for støtte, omsorg og opbakning i livets svære situationer - at nogen drager omsorg for dig.
Som kirke bør vi gå ud ad kirken og giver evangeliet krop, ved at være kirke i hverdagtøjet - være næste.

Det er, hvad vi i Aalborgprovstiers Menighedspleje ønsker
- at formidle kontakterne mellem de, der trænger til støtte og de, der er villige til at hjælpe og støtte
- at formidle viden og indsigt i de behov, vi ser og møder rundt om i vort nære samfund og
- at give noget af vores og vore frivilliges tid til de, der har brug for dette.


MEN vi har brug for I er med til at se behovene og hjælpe os med at afhjælpe disse.


HVORDAN kan være meget forskelligt. Det vigtigste for os er jeres opbakning til arbejdet i Aalborgprovstiers Menighedspleje, såvel at give noget af din tid som frivillig, som inspirator til nye idéer eller til økonomisk at støtte os  enten som sogn eller personligt.


SPRED RYGTERNE OM VORE TILBUD -
- om Aflastning- og Vågetjenesten
- Besøgstjenester i flere sogne
- om Demenscafé for demensramte ægtepar og enlige på Aktivitetecentret på Fredericiagade i Aalborg
- sorggrupper i flere sogne
- Genbrugsbutik Kirkens Genbrug - og behovet for frivillige til at hjælpe i butikken,

- vaske tøj og lægge bil/trailer til at afhente effekter hos glade givere
- om Folkekirkens Feriehjælp, hvor børnefamlier får mulighed for at komme på 1 uges ferie med alt betalt.


MELD dig som frivillig - ring og hør nærmere hos koordinator Sigrid Ringström
Bestyrelsen besvarer gerne spørgsmål enten telefonisk eller ved et besøg på et menighedsådsmøde. Se venligst navne under "Bestyrelsen" på hjemmesiden.

 

ØKONOMISK STØTTE.
Mange sogne har allerede givet tilsagn om økonomisk støtte til Koordinatorstillingen, men vi har fortsat brug for bidrag for at sikre stillingen.

Bidrag fra sogne eller privatpersoner kan indbetales på


Regnr.: 5079

kontonummer: 1539088


Ønsker man at oprette et gavebrev, bedes I kontakte kasserer,

Else Skak Jensen, 


NYE MEDLEMSSOGNE:
Er velkomne til at kontakte formand Karin Rask påeller kasserer Else Skak Jensen


Ønskes medlemsskab af Aalborgprovstiers Menighedspleje kan det årlige kontingent på 1000 kr. indbetales på


Regnr. 5079

kontomummer: 1429835.


PERSONLIGT MEDLEMSSKAB.
af Aalborg Menighedspleje koster 75 kr. årligt
- modtagelse af Nyhedsbrevet
- tilbud om deltagelse i diverse kurser og arrangementer

Venligst kontakt bestyrelsesformand Karin Rask på 61606590 eller karinrask51'gmail.com

20351416

kontakt.menighedspleje@gmail.com

51372850

else@skakjensen.dk


61606590

51372850

else@skakjensen.dk


Find os

Aalborgprovstiers menighedspleje