Besøgstjeneste, Aflastning og Vågetjeneste

Besøgs, Aflastnings og Vågetjenesten

Aflastningstjenesten er et tilbud til pårørende, som dagligt passer en kronisk syg eller demensramt i hjemmet.
Ordningen giver den pårørende mulighed for at beskæftige sig med noget andet i de ugentlige fritimer.
Den syge får medmenneskeligt samvær og et pust udefra.
Vi tilbyder også samvær med den syge der bor alene og samtaler med den efterladte.

Hvordan: 
At være til stede i hjemmet på hjemmets præmisser. 
Aflasteren kan være til stede i op til 3 timer af gangen, én gang om ugen eller hver 14. dag. 
Aflasteren varetager ingen plejemæssige opgaver.
Tilbuddet er gratis.

Hvem: 
De frivillige er modne mennesker, der har overskud og lyst til arbejdet. De modtager undervisning og faglig vejledning. De har tavshedspligt. Koordinatoren besøger hjemmet og finder den frivillige, der passer bedst sammen med jer.

Vågetjenesten har til formål at yde støtte og nærvær til den døende samt aflaste de pårørende.

Hvordan: 
Tjenesten består af en gruppe af frivillige vågekoner, der kan være til stede hos den døende. De frivillige er modne og erfarne mennesker.
Vi tilbyder at komme i eget hjem, på plejehjem eller på sygehuset. Hver frivillig kan være tilstede i 3 timer af gangen. 
Vi har mulighed for på skift at dække i dag-og aften- timer. Evt. også i nattetimer.

Besøgstjenesten i Aalborgprovstiers Menighedspleje har sit udgangspunkt i de
enkelte sogne, der har dette tilbud.Der er besøgstjeneste i:

  •  Ansgar sogn
  •  Gistrup sogn
  •  Nibe sogn
  •  Nr. Tranders sogn
  •  Vadum sogn
  •  Vejgaard sogn
  •  Vodskov sogn

Har du brug for en besøgsven, eller har du lyst til at være besøgsven, så kontakt dit sogn, hvis der allerede er en besøgstjeneste.
Kontakt Aalborgprovstiers Menighedspleje hvis du har brug for en besøgsven, og dit sogn ikke har en besøgstjeneste, eller hvis du har lyst til at være besøgsven i et område, der ikke har deres egen besøgstjeneste.

Find os

Aalborgprovstiers menighedspleje