Mobil musik café

Mobil musikcafé

Den mobile musik cafe holder en lille pause, mens vi rekrutterer nye frivillige. 

Kontakt frivilligkoordinator, Line, hvis du er har lyst til at være frivillig i Den Mobile Musikcafé: tlf. 9383 4940


Den mobile musik cafe kommer ud på kommunens plejehjem med demensafdelinger, dvs.

vi kommer i alle 4 provstier. Det er gratis, og vi er vant til at komme på plejehjem med demente. 

Musik er en unik nøgle til at vække minder og skabe genklang, glæde, ro og fællesskabsfølelse.


Kontakt Karin Rask hvis dit plejehjem ønsker besøg af de vores musikanter og resten af teamet.
61606590

karinrask51@gmail.com