Om os

Om os

  

Alle har brug for støtte, omsorg og opbakning i livets svære situationer - at nogen drager omsorg og vil bruge tid.

Det er, hvad vi i Aalborgprovstiers Menighedspleje ønsker:
- at formidle kontakterne mellem de, der trænger til støtte og de, der er villige til at hjælpe.
- at formidle viden og indsigt i de behov, vi ser og møder rundt om i vort nære samfund og
- at give noget af vores og vore frivilliges tid til de, der har brug for det.


MEN vi har brug for I er med til at se behovene og vil hjælpe os med at afhjælpe disse.


HVORDAN Det kan være meget forskelligt. Det vigtigste for os er jeres opbakning til arbejdet i Aalborgprovstiers Menighedspleje, både at give noget af din tid som frivillig eller til økonomisk at støtte os.


SPRED BUDSKABET OM VORES TILBUD -
- Om Aflastning- og Vågetjenesten.
- Besøgstjenester i flere sogne.

- Den mobile musikcafé.


MELD dig som frivillig - ring og hør nærmere hos koordinatoren.


9383 4940

Bestyrelsen besvarer gerne spørgsmål enten telefonisk eller ved et besøg på et menighedsådsmøde. Se venligst navne under "Bestyrelsen" på hjemmesiden.

 

ØKONOMISK STØTTE.
Mange sogne har allerede givet tilsagn om økonomisk støtte til Koordinatorstillingen, men vi har fortsat brug for bidrag for at sikre stillingen.

Bidrag fra sogne eller privatpersoner kan indbetales på


Regnr.: 5079

kontonummer: 1539088


Ønsker man at oprette et gavebrev, bedes I kontakte kasserer,

Else Skak Jensen.

51372850

else@skakjensen.dk


NYE MEDLEMSSOGNE:
Er velkomne til at kontakte formand Birgitte Viftrup Mortensen på

9155 1922

eller kasserer Else Skak Jensen

51372850

else@skakjensen.dk


Ønskes medlemsskab af Aalborgprovstiers Menighedspleje kan det årlige kontingent på 1000 kr. indbetales på:


Regnr. 5079

kontonummer: 1429835

Bestyrelsen - se under kontakt


Aalborgprovstiers Menighedspleje er medlem af Samvirkende Menighedsplejer. Se: www.menighedsplejer.dk