Forside


Aalborgprovstiers Menighedspleje

Aalborgprovstiers Menighedspleje har til formål at udøve

diakonalt arbejde for borgere i Aalborgprovstierne.

 Mobil musik café

Demensaflastning 

Frikvarter til pårørende

Besøgstjenesten

Vågetjenesten 

Ingen skal dø alene

Sorg og liv

Et mødested for forældre der har mistet

Grundet coronavirus, er der lukket ned for langt de fleste aktiviteter i menighedsplejen, bortset fra vågetjenesten. Men vi vil gerne hjælpe alligevel, med at finde en telefonven eller lign. skriv eller ring til os.


Kommende begivenheder


12

Sep.

19

Sep.

25

Sep.

Frivilligmarked:
Kom og vær med i en stand.

Huskedagen:
Kommunen melder om at Huskedag aflyses og i stedet afholdes virtuelt. 

Frivilligdagen: Agri Nord i Skalborg. 

Find os

Aalborgprovstiers menighedspleje