Musik og minder

Musikcafé


Den mobile musikcafe kommer ud på kommunens plejehjem med demensafdelinger. Det er gratis, og vi er vant til at komme på plejehjem med demente. 


Musik er en unik nøgle til at vække minder og skabe genklang, glæde, ro og fællesskabsfølelse.

Kontakt frivilligkoordinator, Line, hvis du er har lyst til at være frivillig i Den Mobile Musikcafé: tlf. 9383 4940


Kontakt Karin Rask hvis dit plejehjem ønsker besøg af de vores musikanter og resten af teamet.
karinrask51@gmail.com

61606590