Omsorgsaktiviteter

Nærværende omsorgsarbejde

Frikvarter til Pårørende

Et tilbud til pårørende, som dagligt passer en kronisk syg eller demensramt i hjemmet. Ordningen giver den pårørende mulighed for at beskæftige sig med noget andet i de ugentlige fritimer. Den syge får medmenneskeligt samvær og et friskt pust udefra.
Vi tilbyder også samvær med den syge, der bor alene.


Hvordan? 
At være til stede i hjemmet på hjemmets præmisser. 
Aflasteren kan være til stede i op til 3 timer af gangen, én gang om ugen eller hver 14. dag. Aflasteren varetager ingen plejemæssige opgaver.
Tilbuddet er gratis.


Hvem?
De frivillige er modne mennesker, der har overskud og lyst til arbejdet. De modtager undervisning og løbende faglig vejledning og har tavshedspligt. Koordinatoren besøger hjemmet og finder den frivillige, der passer bedst sammen med jer.

Besøgsvenner

Vores empatiske frivillige tager ud i private hjem hos mennesker, som føler sig ensommer i livet. Det kan skyldes en livssituation eller sygdom, der gør at de er blevet isolerede og måske har svært ved på egen hånd at deltage i fællesskaber og aktiviteter. Besøgsvennerne kommer typisk nogle timer  hver eller hveranden uge som et glædeligt lille pusterum i tilværelsen.


Har du brug for en besøgsven, eller har du selv lyst til at være besøgsven, så kontakt dit sogn, hvis der allerede er en besøgstjeneste. Ellers er du meget velkommen til at ringe til os, og vi hjælper gerne.Vågetjenesten 

Vågetjenesten har til formål at yde støtte og nærvær til den døende samt aflaste de pårørende - fordi ingen behøver at dø alene.


Hvordan? 
Tjenesten består af en gruppe af frivillige vågekoner, der kan være til stede hos den døende. De frivillige er modne og erfarne mennesker.
Vi tilbyder at komme i eget hjem, på plejehjem eller på sygehuset.

Hver frivillig kan være tilstede i 3 timer af gangen. 
Vi har mulighed for på skift at dække vagter, primært i dag-og aftentimer.


Vågetjenestens vagttelefon åben alle hverdage kl. 9.00-15.00

Tlf.: 9383 1984