Fællesskaber i naturen

Fællesskaber i naturen

Naturfællesskaber for unge

Det bekymrer og berører os at mange unge føler sig fortabte, stressede og ensomme. Selvom der eksisterer mange fællesskaber målrettet unge, er der stadig en stor gruppe af de unge, der ikke finder vej til disse.


Derfor har vi taget initiativ til sammen med en gruppe frivillige at invitere unge med i meningsfulde, selvværdsopbyggende fællesskaber i naturen, for at skabe ro og måske nye relationer.

Et grønt åndehul

Vi ønsker at skabe et åndehul, for dem som har meget at kæmpe med, men ikke har mange steder at gå hen.


Naturfællesskabet skal være et trygt og præstationsfrit rum, hvor forskelle udjævnes; her kommer man ikke fordi man er en bestemt type, diagnose eller lignende, men fordi man har en fælles interesse, man kan samles om.


Her skal være plads og ro til blot at være, men også til gode snakke om noget af det, som måske ellers kan være svært at tale om.
Forbundethed for fremtiden

I fællesskabet går vi ture i bynær natur i Aalborgområdet, udforsker naturen sammen, laver bål og får gode snakke på tværs af generationer.


På den måde ønsker vi skabe en følelse af forbundethed, en bevidsthed om naturen i os selv og vores indgåelse som en del af en større helhed, og herigennem så frø af grøn omtanke og bæredygtighedsmotivation hos de unge.


Med naturfællesskabet ønsker vi at tænke bæredygtigheden ind som en menneskelig, medfølende evne, der kan næres og kultiveres gennem øget kendskab og berøring med naturen i og omkring os.unsplash